Træning til konsulenter

Den traditionelle sælger er udfordret

Nogen vil mene, at verden ikke behøver endnu et salgskoncept, fordi de bedste allerede har set dagens lys. Realiteten er, at digitaliseringen har givet kunden magten og forandret købsprocessen. Forskning viser, at dette har udfordret sælgerens rolle markant, og derfor er tilgangen til kunderne nødt til at ændre sig.

Værdibaseret salg

Derfor har vi samlet en række best practices i et nyt, unikt salgskoncept, der har relationer som omdrejningspunkt. Fremfor at tænke salg som afsætning af virksomhedens produkter, fokuserer konceptet på relationsbygning som en kernekompetence i salg af komplekse og videnstunge løsninger til B2B.

Tilgangen tager udgangspunkt i kundens behov, snarere end produktet, og involverer kunden for at nå frem til den optimale løsning. Derved hjælper det relationsbaserede salg ikke kun med at nå stærke resultater gennem effektiv vidensdeling, men det hjælper også virksomheder med at skabe en intern sammenhæng gennem et struktureret og strømlinet koncept.

Sales Academy

I forbindelse med træning af sælgere kan vi tilbyde en ramme omkring træningen, som vi kalder salgsakademi. Vi matcher jeres behov, kompetencer og ressourcer med løsninger indenfor salg, og kan for eksempel lave mindre, enkeltstående løsninger eller give hele salgsstyrken et løft ved at opbygge et salgsakademi både nationalt og globalt

Bootcamps til canvasopkald

Deltagerne tages igennem teori og praksis for canvasopkaldet sammen med en eller flere salgscoaches. Der udformes desuden en konkret kanvasguide med redskaber såsom den gode salgsåbner, behovsudvikling, præsentation og aftale.

Certificering af sælgere

Certificeringen består af en opfølgning, hvor det vurderes om sælgerne har anvendt den nye viden i forhold til kunderne. Dette kombineres med en mundtlig eksamen, hvor en eller flere af sælgernes konkrete kundecases bliver efterprøvet.

Ledertræning

Lederne uddannes, så de kan fastholde de nye metoder i virksomheden og derved sikre implementeringen. Yderligere er der gennemgang af en log over samtlige kursisters performance i forhold til opgavebesvarelse og deltagelse på kurset